Google

Centrum prasowe

  1. Wszystko o Google
  2. Centrum prasowe
  3. Komunikaty prasowe
  4. Informacja prasowa

Upadek Żelaznej Kurtyny upamiętniony w wystawach online


Muzeum Historii Polski prezentuje dwie nowe wystawy na globalnej platformie Google Cultural Institute


Warszawa, 8 listopada 2012 - Muzeum Historii Polski i Google udostępniają nowe wystawy internetowe dotyczące Solidarności i zapoczątkowanej przez polskie wydarzenia transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, która doprowadziła do ostatecznego upadku komunizmu. Prezentacji wystaw towarzyszy odbywająca się dziś debata o przyszłości nauczania historii, którą otworzą Prezydent RP Bronisław Komorowski i prof. Henryk Samsonowicz. Wydarzenie zbiega się w czasie z przypadającą jutro 23. rocznicą obalenia Muru Berlińskiego oraz ze Świętem Niepodległości, którego obchody są dobrym momentem do refleksji nad tym, w jaki sposób przekazywać dziedzictwo historyczne młodym pokoleniom.

Wystawy opracowane przez polskie muzeum znalazły się wśród 13 nowych ekspozycji przedstawiających wydarzenia związane z upadkiem Żelaznej Kurtyny. Kuratorami wystaw, poza Muzeum Historii Polski, są instytucje partnerskie z Niemiec i Rumunii. Każda z nich przedstawia konkretne historie związane z przełomowymi wydarzeniami tamtego czasu, wykorzystując archiwalne dokumenty, materiały zdjęciowe i filmowe, a czasem także osobiste relacje świadków. Wystawy dostępne są dla internautów z całego świata na platformie
Google Cultural Institute.

Solidarność i upadek Żelaznej Kurtyny, pierwsza z wystaw opracowanych przez Muzeum Historii Polski, to oparta na ikonografii relacja o historii oporu przeciwko komunizmowi w Polsce, powstaniu Solidarności i impulsie, jaki oddolne polskie ruchy społeczne dały innym narodom za Żelazną Kurtyną do odzyskania wolności.

- Pokojowa rewolucja Solidarności 1980 przeciwko komunizmowi była jednym z najdonioślejszych wydarzeń w historii Polski i stała się ważnym wydarzeniem w historii świata XX w. Autentyczny ruch robotniczy, domagający się poprawy warunków życiowych i wolności, zburzył wiarygodność systemu, który powoływał się na poparcie klasy robotniczej. Ruch Solidarności udzielił wsparcia i stał się inspiracją dla wielu inicjatyw opozycyjnych w innych krajach komunistycznych, przyczyniając się do obalenia Żelaznej Kurtyny. Solidarność inspirowała wiele innych ruchów obywatelskich i demokratycznych, nie tylko w krajach komunistycznych - powiedział Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski.

Druga wystawa - Rozdzieleni przez historię (1939-1989) - to wspomnienia członków rodzin rozdzielonych przez II wojnę światową i epokę komunizmu. Relacje pozwalają spojrzeć na wydarzenia historyczne z indywidualnej perspektywy świadków i uczestników wydarzeń. Cztery historie polskich rodzin ukazują różne koleje losów z czasów wojny i okupacji (aresztowania, deportacje, śmierć, powojenna emigracja), obrazują doświadczenie rozłąki, strachu, cierpienia, ale też nadziei, tęsknoty i siły przetrwania. Prezentacja zbudowana jest na podstawie osobistych wspomnień pisemnych i ustnych, przeplatanych prywatnymi zdjęciami, dokumentami oraz listami.

- Multimedialne wystawy realizowane przez nas w ramach projektu Google Cultural Institute odpowiadają wrażliwości współczesnego młodego odbiorcy, dla którego internet jest dzisiaj podstawowym źródłem wiedzy. Mogą być one również szeroko wykorzystywane przez nauczycieli i rozmaite instytucje korzystające z nowoczesnych narzędzi edukacji historycznej - dodał Robert Kostro.

Wystawy powstały dzięki udostępnieniu archiwów przez takie instytucje jak Muzeum Historii Polski, Muzeum NRD w Berlinie, rumuńska telewizja publiczna TVR, Getty Images i wiele innych. Kuratorami wystaw są m.in. Ewa Wójcicka i Michał Zarychta z Muzeum Historii Polski czy Niall Ferguson, profesor historii na Uniwersytecie Harvarda, znany ze swoich książek i programów na temat komunizmu.

Ekspozycje można oglądać na stronach Google Cultural Institute w sekcji Upadek Żelaznej Kurtyny. Poza wystawami stworzonymi przez Muzeum Historii Polski dostępne są również zbiory dotyczące wydarzeń w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, np.:

Wizje podziału - życie w podzielonych Niemczech i koszty społeczne istnienia Muru Berlińskiego przedstawione przez prof. Patricka Majora, specjalizującego się w historii Zimnej Wojny;
Lata zmiany - dziennik fikcyjnego autora opisujący wydarzenia w Berlinie takie jak fałszowanie wyborów, pierwsze protesty czy koncert Davida Hasselhoffa na Murze Berlińskim;
Berlińska praca - osobista relacja z życia w Berlinie Wschodnim, autorstwa niezależnego kuratora Petera Millara, który był w latach 80. jedynym zagranicznym korespondentem w Berlinie Wschodnim;
Upadek Muru - Relacja fotograficzna Steve'a Easona z Getty Images dokumentująca upadek Muru Berlińskiego;
Rumuńska rewolucja - 4 wystawy prezentujące ponad 50 nagrań wideo wybranych z materiałów pokazywanych na żywo w rumuńskiej telewizji podczas obalania dyktatora Ceausescu.

- Wirtualne wystawy są doskonałym przykładem tego, jak ważne jest przenoszenie archiwów do sieci. Każda z ekspozycji daje nieco inne świadectwo kluczowych momentów w historii i przypomina, jak istotne jest przedstawianie minionych wydarzeń z wielu punktów widzenia. Umieszczanie materiałów historycznych w internecie nie tylko daje dostęp do nich odbiorcom z całego świata, ale także pozwala zachować ich wielowymiarową perspektywę dla przyszłych pokoleń - powiedział Mark Yoshitake z Google Cultural Institute.

Obok wystaw sekcji Upadek Żelaznej Kultury, udostępniono dzisiaj także 5 kolejnych ekspozycji obejmujących inne ważne momenty historii, m.in. dotyczące zamieszek w Paryżu w 1968 r., podróży Prezydenta Roosevelta do Azji oraz hiszpańskiej wojny domowej.

Wcześniej, w październiku br., w ramach platformy Google Cultural Institute uruchomiono pierwsze 42 interaktywne wystawy historyczne. Trzy z nich, dotyczące Holokaustu, powstały dzięki polskim instytucjom - Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski.

Wystawy historyczne to kolejne przedsięwzięcie Google Cultural Institute, który współtworzy takie projekty, jak między innymi World Wonders czy Art Project. Google współpracuje z fundacjami i instytucjami partnerskimi, by pomóc rozszerzać dostęp do zasobów kultury oraz archiwów historycznych, prezentując je w internecie w nowoczesny sposób i zachowując dla przyszłych pokoleń.

Nowe wystawy można obejrzeć na stronie www.google.com/culturalinstitute.


Kontakt dla mediów: 

press-pl@google.com