Google

Centrum prasowe

  1. Wszystko o Google
  2. Centrum prasowe
  3. Komunikaty prasowe
  4. Informacja prasowa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dołącza do Google Cultural InstituteMuzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jako pierwsze muzeum w Polsce, udostępnia na Google Cultural Institute Street View wystawy stałej 1000 lat historii Żydów polskich oraz wirtualną wersję wybranych fragmentów wystawy czasowej Jak zrobić muzeum?.

W dniu wielkiego otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, muzeum zaprasza do odkrycia jego wirtualnych kolekcji na Google Cultural Institute. Użytkownicy mogą wziąć udział w Museum View, czyli wirtualnej wycieczce po wnętrzach obiektu i nowo otwartej wystawie stałej oraz obejrzeć wybrane fragmenty ekspozycji Jak zrobić muzeum?. Technologia Street View została przeniesiona do muzealnych wnętrz po raz pierwszy w Polsce, aby umożliwić użytkownikom odkrywanie wystaw niemal tak, jak w rzeczywistości. Do tej pory uchwycono od wnętrza ponad 250 instytucji partnerskich Google Cultural Institute, w tym ponad 100 muzeów.

Dzięki wirtualnej wycieczce po muzeum globalna publiczność będzie mogła dowiedzieć się więcej na temat wystawy stałej 1000 lat historii Żydów polskich, co może zachęcić ją do odwiedzenia muzeum osobiście. Zdjęcia Street View powstają zazwyczaj przy użyciu samochodu, jednak aby móc zrobić je w pomieszczeniach muzealnych, trzeba było zmieścić cały sprzęt na małym, pchanym przez człowieka, wózku. Wózek posiada kilka elementów, które są kluczem do robienia zdjęć wewnątrz budynku: panoramiczny aparat wykonujący zdjęcia 360-stopni, lasery odczytujące odległości od ścian, czujniki ruchu śledzące pozycje wózka, dysk twardy, na których przechowywane są wszystkie dane oraz laptop potrzebny do obsługi systemu. 

Wystawa stała, którą można podziwiać w czasie wirtualnego spaceru, przedstawia 1000 lat życia Żydów w Polsce. To serce całego muzeum i jedna trzecia jego powierzchni. Wystawę przygotował międzynarodowy zespół historyków, muzealników, pokazuje, że historia Polski jest nierozerwalnie zrośnięta z historią polskich Żydów, a historia Żydów nie byłaby kompletna bez polskiego rozdziału. Wystawa przedstawia drogę pierwszych Żydów do Polski, wyjaśnia dlaczego postanowili się tu osiedlić oraz w jaki sposób Polska stała się domem dla jednej z największych diaspor żydowskich na świecie – 3,3 miliona Żydów mieszkało w Polsce do czasu Holokaustu. Ta trwająca tysiąc lat podróż rozciąga się na przestrzeni ośmiu galerii - od najwcześniejszego okresu osadnictwa Żydów, aż do współczesnych czasów i stopniowego odrodzenia społeczności polskich Żydów po upadku komunizmu w 1989 roku. Wystawa ma charakter narracyjny, co oznacza, że- odwiedzający zanurzają się w historię opowiedzianą przez interaktywne instalacje, obrazy, repliki oraz modele, historyczne obiekty, a także projekcje wideo. 

Z kolei wirtualna wystawa Jak zrobić muzeum? ukazuje wybrane momenty procesu powstawania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: od pierwszych działań podjętych w 1993 roku, aż po rozpoczęcie działalności w nowym budynku 20 lat później. Odsłania kulisy tworzenia nowoczesnego muzeum: zbieranie funduszy i zabiegi dyplomatyczne, formułowanie misji i wizji miejsca, opracowanie narracji historycznej, projektowanie, produkcję i montaż wystawy, konkurs architektoniczny i budowę gmachu oraz planowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej.

***
Więcej o Google Cultural Institute

Google Cultural Institute dostarcza technologie, które pomagają społecznościom przynieść skarby ich kultur, archiwa, miejsca dziedzictwa narodowego oraz inne historyczne materiały online. Celem tej globalnej platformy jest zwiększenie zakresu i ilości materiału ze świata kultury, który wszyscy mogą wirtualnie odkrywać, co w konsekwencji prowadzi do demokratyzacji dostępu do kultury oraz zachowują ją dla przyszłych pokoleń. Google Cultural Institute zrzesza już ponad 500 partnerów z 60 krajów i zawiera ponad 6,2 miliona obiektów muzealnych autorstwa ponad 8 tysięcy artystów.
Więcej o Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powstało w symbolicznym miejscu Warszawy: w centrum dzielnicy zamieszkałej kiedyś w olbrzymiej większości przez Żydów, a w czasie wojny przekształconej przez niemieckich okupantów w getto. Zbudowane naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta jest jego symbolicznym uzupełnieniem: pomnik upamiętnia męczeństwo i śmierć polskich Żydów, muzeum zaś przypomina, jak żyli. Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH było odpowiedzialne za stworzenie wystawy stałej, środki na ten cel zostały pozyskane dzięki hojności darczyńców z Polski i zagranicy.