Google

Centrum prasowe

 1. Wszystko o Google
 2. Centrum prasowe
 3. Komunikaty prasowe
 4. Informacja prasowa

Google i czołowi wydawcy prasy w Europie ogłaszają uruchomienie programu Digital News Initiative

Google oraz ośmiu europejskich wydawców prasowych ogłaszają uruchomienie programu Digital News Initiative (DNI). Program ma na celu wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa w Europie dzięki wykorzystaniu technologii i innowacji. Współtwórcami programu są: Les Échos (Francja), FAZ (Niemcy), The Financial Times (Wielka Brytania), The Guardian (Wielka Brytania), NRC Media (Holandia), El País (Hiszpania), La Stampa (Włochy), Die Zeit (Niemcy) oraz organizacje takie jak: Europejskie Centrum Dziennikarstwa (EJC), Global Editors Network (GEN) i International News Media Association (INMA).

Celem programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju branży informacyjnej oraz promowanie innowacyjności w dziennikarstwie cyfrowym poprzez stałą współpracę i dialog między sektorem nowoczesnych technologii a sektorem informacyjnym. W założeniu program DNI ma objąć również innych europejskich wydawców. Wszystkie podmioty działające w obszarze mediów cyfrowych będą mogły wziąć udział we wszystkich lub dowolnie wybranych częściach programu.

Carlo D’Asaro Biondo, wiceprezes Google w Europie ds. relacji strategicznych, powiedział: Internet oferuje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o rozwój i rozpowszechnianie wspaniałego dziennikarstwa. Pojawia się jednak uzasadnione pytanie, jak utrzymać wysoką jakość dziennikarstwa w erze cyfrowej. W ramach programu Digital News Initiative, Google będzie współpracował 
z wydawcami prasy oraz organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy przy tworzeniu bardziej zrównoważonych modeli działania w branży informacyjnej. To dopiero początek. Zapraszamy innych do przyłączenia się do nas.

Program DNI skupi się na trzech najważniejszych obszarach:


1. Rozwój produktów: Google i wydawcy prasy utworzą grupy robocze w celu nawiązania stałego dialogu na temat możliwości rozwoju produktów pozwalających na zwiększenie dochodów, liczby czytelników oraz ich zaangażowania.
 • Grupa robocza ds. produktów będzie niewielkim organem złożonym z przedstawicieli dużych i małych europejskich wydawców reprezentujących priorytety branży informacyjnej. Będzie stanowić platformę dialogu skoncentrowanego na tematach reklamy, materiałów wideo, aplikacji, danych, płatnego dostępu do informacji oraz usługi Google News.
 • Google wraz z partnerami rozpoczęli przegląd pomysłów i produktów i będą zajmować się kolejnymi z nich wraz z rozwojem DNI. 
 • Celem jest nawiązanie dialogu pozwalającego na opracowanie produktów, które przyczynią się do rozwoju branży informacyjnej na świecie.

2. Wspieranie innowacji: Google będzie wspierał i propagował innowacje w dziennikarstwie cyfrowym przez kolejne trzy lata.
 • W tym okresie Google przekaże 150 mln euro na projekty przedstawiające nowe podejście do praktyki dziennikarstwa cyfrowego.
 • O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty pracujące nad innowacjami w dziedzinie wiadomości internetowych, w tym wydawcy prasowi, podmioty działające wyłącznie w środowisku internetowym oraz nowe przedsiębiorstwa działające w dziedzinie nowych technologii.
 • W ramach programu DNI zostaną ustanowione odpowiednie kryteria i procesy w porozumieniu z grupą doradczą złożoną z wydawców oraz organizacji posiadających doświadczenie w przyznawaniu dotacji w branży dziennikarskiej.
 • Zgłoszenia będą oceniane z uwzględnieniem poziomu innowacyjności, wykonalności oraz potencjalnego wpływu.


3. Szkolenia i badania:

 • Google zainwestuje w nowe zasoby szkoleniowe i rozwojowe dla dziennikarzy i serwisów informacyjnych w Europie, które będą obejmowały:
§ utworzenie dedykowanych zespołów w Paryżu, Hamburgu i Londynie, których zadaniem będzie współpraca z serwisami informacyjnymi nad rozwojem umiejętności cyfrowych.
§ nawiązanie współpracy w zakresie szkoleń z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy, w tym Europejskim Centrum Dziennikarstwa (EJC), WAN-IFRA, GEN, Centre for Investigative Reporting (CIR) oraz Hacks/Hackers – organizacją zrzeszającą dziennikarzy i specjalistów w zakresie nowych technologii;
§ rozwój internetowych zasobów i narzędzi dla dziennikarzy.
 • Google będzie wspierał badania nad ewolucją krajobrazu medialnego, które początkowo będą obejmowały:
§ rozszerzony, obejmujący 20 krajów raport Reuters Institute Digital na temat konsumpcji informacji oraz zachowań użytkowników w Europie;
§ granty na badania akademickie nad zastosowaniem metod modelowania matematycznego w dziennikarstwie, w tym sprawozdawczości wspomaganej komputerowo, crowdsourcingu informacji oraz wniosków opartych na danych;
§ rozszerzenie programu Google Journalism Fellowships na region Europy.


Co mówią wydawcy oraz organizacje zrzeszające dziennikarzy:


· Les Échos

„W ciągu ostatnich trzech lat pierwsza edycja programu Google Innovation Fund for the Press (FINP) pokazała sposób na skuteczną współpracę między Google a wydawcami prasy. Program Digital News Initiative stanowi rozszerzenie tej koncepcji. Program FINP będzie realizowany na skalę europejską, a program DNI obejmie kompleksowy program szkoleniowo-badawczy oraz grupę konkretnych produktów, nad którymi wspólnie z wydawcami będą prowadzone prace mające na celu zwiększenie monetyzacji treści o wysokiej wartości dodanej. Ta wzmocniona współpraca powinna zdecydowanie wzmocnić podstawy ekonomiczne branży informacji cyfrowych”.

Francis Morel, dyrektor naczelny Groupe Les Échos oraz wiceprezes programu FINP


· Financial Times

„Wierzymy, że istnieją możliwości szerzej zakrojonej współpracy w zakresie tworzenia, monetyzacji oraz rozwoju narzędzi i analiz danych dla przedsiębiorstw z branży informacyjnej. Mamy nadzieję, że doprowadzi ona do poprawy doświadczeń użytkowników, którzy dostrzegą i docenią oryginalne treścii będą wspierać płatne modele dostępu do informacji”.

Jon Slade, dyrektor zarządzający, B2C, Financial Times· Global Editors Network (GEN)

„Program DNI to wspaniała i bardzo potrzebna inicjatywa. W Global Editors Network (GEN) wierzymy, że innowacyjność powraca do serwisów informacyjnych. Wierzymy również we wspólne projekty i międzynarodową współpracę. Dlatego też jesteśmy pewni, że program DNI będzie stanowił cenny wkład w rozwój europejskiej branży informacyjnej”.

Bertrand Pecquerie, dyrektor naczelny GEN

· International News Media Association (INMA)


„Przyśpieszenie rozwoju umiejętności cyfrowych wśród kadry zarządzającej oraz pracowników 
w nowych warunkach panujących w branży informacyjnej ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia biznesowego nowych marek. International News Media Association (INMA) wspiera inicjatywy, które zwiększają potencjał innowacji spółek z branży medialnej. Wierzymy, że program DNI pomoże w przyśpieszeniu rozwoju mediów cyfrowych oraz w organizacji szkoleń w tym zakresie”.

Earl J. Wilkinson, dyrektor wykonawczy i dyrektor naczelny INMA· Europejskie Centrum Dziennikarstwa (EJC)

„W erze cyfrowej jakość dziennikarstwa stoi przed całkowicie nowymi wyzwaniami i możliwościami. Aby ją utrzymać i rozwijać, konieczne jest umożliwienie dziennikarzom, serwisom informacyjnym i wydawcom odpowiedniego reagowania na te zmiany. Z tego względu poważne inwestycje w szkolenia oraz rozwój nowych narzędzi i technologii są bardzo pożądane, szczególnie jeżeli inicjatywa ta wychodzi od jednej z głównych sił napędowych Internetu w jego obecnym kształcie”.

Wilfried Ruetten, dyrektor EJC


· Reuters Institute for the Study of Journalism, Uniwersytet Oksfordzki

“Coroczny raport Reuters Institute Digital News Report był wspierany przez Google i wielu innych partnerów od 2013 r. Bardzo się cieszymy, że dodatkowe wsparcie Google pozwoli nam w ciągu najbliższych trzech lat rozszerzyć zasięg raportu do 20 krajów europejskich. W okresie nieprzewidiwalnych zmian, chcemy stworzyć ogólnoeuropejskie badanie, które ukazuje transformację mediów do ery cyfrowej, stając się nieocenionym źródłem wiedzy dla przedstawicieli branży, dziennikarzy i naukowców.”

Dr David Levy, Director, Reuters Institute for the Study of Journalism, Uniwersytet Oksfordzki