Google

Centrum prasowe

  1. Wszystko o Google
  2. Centrum prasowe
  3. Komunikaty prasowe
  4. Informacja prasowa

Moje Konto - zarządzanie danymi i ochrona prywatności na koncie GoogleGoogle wprowadziło usługę Moje Konto, która daje szybki dostęp do ustawień i narzędzi umożliwiających użytkownikom zabezpieczenie danych oraz ochronę prywatności. W ten sposób internauci łatwo określą, które informacje i w jaki sposób mogą być wykorzystywane oraz dostosują narzędzia i usługi Google do swoich potrzeb. Google uruchamia też serwis internetowy zawierający odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa dostępny pod adresem privacy.google.com

Każdego dnia użytkownicy podejmują decyzje, które mają wpływ na ich prywatność i bezpieczeństwo w internecie. Jak wynika z amerykańskich badań PewResearchCenter, 93% użytkowników internetu bardzo poważnie podchodzi do kwestii kontrolowania dostępu do swoich danych, 90% zwraca uwagę na to, jakie informacje na ich temat są zbierane, ale zaledwie 9% uważa, że ma wpływ na kontrolę dostępu do swoich danych. 

Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa w jednym miejscu

Prywatność i bezpieczeństwo to dwie strony tego samego medalu: jeśli informacje nie są bezpieczne, z pewnością nie mogą być prywatne. Usługa Moje Konto daje szybki dostęp do ustawień oraz narzędzi, z pomocą których można zabezpieczyć dane, ochronić prywatność oraz zdecydować, jakie informacje mogą zostać wykorzystane przez Google, aby wszystkie usługi funkcjonowały z korzyścią dla użytkownika. 

W ramach centrum Moje Konto użytkownicy mogą między innymi: 
  • przejść przez Przegląd ustawień prywatności oraz przez Sprawdzanie zabezpieczeń, czyli szybki przegląd najważniejszych ustawień prywatności i bezpieczeństwa 
  • zdecydować, które dane z Wyszukiwarki, Map Google, YouTube i innych produktów Google mogą być wykorzystane w przyszłości dla ich wygody np. mogą włączyć lub wyłączyć takie ustawienia, jak Połączone aplikacje i witryny, co daje bardziej trafne i szybsze wyniki wyszukiwania albo Historię lokalizacji, która umożliwia Mapom Google oraz Google Now przesyłanie wskazówek dojazdu
  • skorzystać z narzędzia Ustawienia reklam do kontroli reklam opierających się na ich zainteresowaniach oraz historii wyszukiwania 
  • kontrolować, które aplikacje i strony mogą być połączone z ich kontem
Więcej informacji na temat możliwości kontroli w usłudze Moje Konto znajduje się na stronie myaccount.google.com. Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa można znaleźć na stronie privacy.google.com.